loader

Pracovné spory, zmluvy, skončenia pracovného pomeru.

Pracovné právo

Najpopulárnejšia téma pri oblasti pracovného práva. Dostali ste výpoveď? Chcete redukovať stavy zamestnancov? Najbežnejšie pracovnoprávne vzťahy majú niekedy celkom jednoduché riešenia.
Viac

Pracovné zmluvy, dohody, hmotná zodpovednosť, alebo iné kontrakty, ktoré vznikajú v pracovnom práve, môžu byť zradné.

Najlepšie čo môžete spraviť, je poradiť sa s advokátom ešte pred uzatvorením zmluvy. Najhoršie, ak sa prichádzate radiť po roku od doručenia výpovede.
Viac

Konflikty na pracovisku v rôznych oblastiach, či už na úrovni zamestnancov, alebo podriadenosti a nadriadenosti, sú občasným javom v každej práci. Pracovné spory majú svoje špecifiká, v ktorých si každý bráni svoje záujmy, no nie každý zvládne tieto situácie.

Viem Vám pomôcť s presadzovaním Vašich cieľov pri pracovných sporoch.

V pracovných sporoch zastupujem zamestnávateľov, ale i zamestnancov. Výhody, ktoré Vám poskytuje zastupovanie advokátom, sú nesporné:

- vecná formulácia požiadaviek
- racionálne odôvodnenia
- efektívny spôsob komunikácie
- prax v riešení konfliktov

Môžem sa za Vás zúčastniť rokovaní, ktorých obsah je pre Vás nepríjemným, alebo komunikovať s osobami, ktorým sa chcete vyhnúť z rôznych dôvodov.

Pomoc advokáta /pracovné právo

Skončenie pracovného pomeru

Spôsoby

Pracovný pomer môže skončiť len spôsobmi ustanovenými Zákonníkom práce:

1. dohodou
2. výpoveďou
3. okamžitým skončením
4. skončením v skúšobnej dobe
5. uplynutím dohodnutej určitej doby, na ktorú bol uzatvorený
6. pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca
7. porušením dočasného pridelenia zamestnanca nad 24 mesiacov
8. u cudzincov podľa §59, ods. 3 Zákonníka práce

Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce. Je dôležité taktiež vedieť, že dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná a nemožno ho dodatočne meniť. Ak Vás tieto dôvody a spôsoby zaujímajú, viem Vám poskytnúť bližšie informácie.

2 najčastejšie otázky, na ktoré hľadám pre Vás odpovede:

Ako skončiť pracovný pomer so zamestnancom?
Ako zabrániť neoprávnenému skončeniu pracovného pomeru?

Pracovné zmluvy

V pracovnom práve sa stretávame s rozmanitými zmluvami, dohodami a dokumentami, ktoré sú podpisované. Ak nie, nastávajú komplikácie navyše. Takmer každú situáciu v pracovnom práve je potrebné regulovať pravidlami, ktoré sa z dôvodu právnej istoty zapisujú. Ak sa na týchto pravidlách ku konkrétnym situáciam zhodne zamestnávateľ aj zamestnanec, môžeme hovoriť o zmluve. V zásade je zmluva uzatvorená, len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu. V praxi najčastejšie riešim:

Pracovné zmluvy
Dohody o skončení pracovného pomeru
Výpovede
Dohody o hmotnej zodpovednosti
Konkurenčné doložky
Doložky o mlčanlivosti
Úpravy existujúcich zmluvných vzťahov

advokát košice

Advokátska kancelária v Košiciach poskytujúca právne služby najmä v oblasti náhrady škody, rodinného práva, občianskeho práva, ale aj ďalších odvetví.


Kontakt