loader

Ochrana osobnosti v komplexnom rozsahu.

Ochrana osobnosti

Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti:

Neoprávnený zásah do zdravia, smrť blízkeho človeka? Niekedy ospravedlnenie nestačí.

Urážky na cti, ohováranie, ponižovanie? Riešiteľná vec.

Zneužitie mena, zásah do rodinného života? Právne riešenie na mieru.

Aj Vaše písomnosti, fotky, videá a zvuk sú zákonom chránené proti zneužitiu.

Riešim predžalobné výzvy, žaloby a zadosťučinenia.

Ochrana osobnosti /ako funguje

Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce takéto zadosťučinenie najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Nie každý protiprávny zásah znamená okamžite finančnú náhradu.
Riešenie protiprávneho stavu má svoju postupnosť:

1

upustenie od
neoprávnených zásahov

V prvom rade je potrebné požiadať o zastavenie konania, ktoré spôsobuje protiprávny stav.

Napr. osoba je požiadaná, aby sa zdržala rozširovania klamstva na Facebooku

2

odstránenie následkov
týchto zásahov

Ďalším krokom je možné odstránenie následkov tohto konania ohroziteľom práva.

Napr. osoba je požiadaná, aby ostránila všetky svoje klamlivé statusy na Facebooku

3

ospravedlnenie
 

Mnoho prípadov zásahov do ochrany osobnosti končí ospravedlnením. Zväčša verejným.

Napr. osoba je povinná zverejniť na Facebooku ospravedlnenie

4

nemajetková ujma
 

Ak predchádzajúce tri kroky nestačia, môže sa žiadať nemajetková ujma v peniazoch.

Napr. klamlivé statusy na Facebooku spôsobili až rozvod manželstva

advokát košice

Advokátska kancelária v Košiciach poskytujúca právne služby najmä v oblasti náhrady škody, rodinného práva, občianskeho práva, ale aj ďalších odvetví.


Kontakt