loader

Juraj Ferenčík

PhD.
2015
Nové trendy v počítačovej kriminalite
Рaneurópska vysoká škola, Bratislava
JUDr.
2008
Výpočtová technika - prostriedok páchania trestnej činnosti
a predmet ochrany normami trestného práva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Mgr.
2008
Počítačové programy a ich ochrana
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Microsoft Office
Word, Excel, Outlook, Powerpoint
Adobe
Acrobat, Photoshop, Illustrator, Indesign
WWW
PHP, CSS, HTML
advokát košice

Advokátska kancelária v Košiciach poskytujúca právne služby najmä v oblasti náhrady škody, rodinného práva, občianskeho práva, ale aj ďalších odvetví.


Kontakt