loader

Internetové právo, počítačové programy, licencie.

Digitálne právo

Podieľam sa ako právny poradca pri vývoji počítačových programov a mobilných aplikácií, keďže mám technické zázemie a počítačové vedomosti presahujúce právny odbor.

Pri vývoji softvéru, aplikácií, webových stránok, ale aj autorských dielach realizujem pre klientov licenčné zmluvy podľa Vašich prianí.

Problematika autorstva, spoluautorstva, majetkových a osobnostných práv k dielam sú odbor, v ktorom Vám viem kvalifikovane poradiť a pomôcť.

Narušenie súkromia, hackerské útoky, zneužitie účtov, stalking, šikanovanie...

Podmienky používania, Všeobecné obchodné podmienky, GDPR, Reklamačné poriadky, súlad s legislatívou SR - moje služby, ktoré čakajú na Váš internetový obchod.

Digitálne právo /IT advokát

Žijeme modernú dobu,

v ktorej sa digitálny svet dostáva čoraz viac do popredia. Právo, ako jedna z najstarších vedných disciplín, sa nevyhnutne tejto dobe musí prispôsobiť. Vznikajú nové právne vzťahy, situácie, ktoré tu nikdy neboli a konflikty, ktoré je potrebné riešiť.

Chcete vytvoriť a predávať aplikáciu?
Ako prevádzkovať internetový obchod?
Použili bez súhlasu Vaše dielo?

Venujem sa informačným technológiám dlhé roky, rozumiem ich účelu, fungovaniu a úskaliam. Mal som to šťastie, že som zažil internet od jeho počiatkov. Fungovanie prvých hypertextových prepojení, dial-up modemovú dobu textových komunikácií a následný rozvoj fenoménu celosvetovej siete tak, ako ho poznáme dnes.

Okrem anglického jazyka ovládam aj ten strojový - HTML, CSS, PHP. Rozumiem logike a architektúre webových stránok, tvorbe GUI, UX, ale aj SEO a množstve iných čudných skratiek vo svete IT. Ak potrebujete právnika, ktorý Vám pri Vašom digitálnom projekte bude rozumieť, viem porozumieť Vašim potrebám, ktoré sa často začínajú technologickou podstatou.

Mojim dlhoročným koníčkom je fotografia, jej tvorba, úprava, spracovanie, ale aj prezentácia. Ilustračné obrázky, ktoré sú na tejto stránke, sú kompilátom množstva autorských diel, použité v počítačových programoch, prezentované vo Vašich zariadeniach s displejmi - digitálne právo je všade okolo nás.

π

advokát košice

Advokátska kancelária v Košiciach poskytujúca právne služby najmä v oblasti náhrady škody, rodinného práva, občianskeho práva, ale aj ďalších odvetví.


Kontakt