loader

Som advokát, ktorý je

Efektívny a praktický

Mám individuálny prístup k Vašim problémom,
zväčša si ho obľúbite, pretože prináša riešenia.

Viac

Od roku 2008 riešim
Vaše problémy, ktorých
príbehy začínajú slovami:

"Nič som nespravila, len som sa viezla..."
"Mal som dobrého kamaráta..."
"Oženil som sa z lásky..."
"Tú zmluvu netrebalo veľmi riešiť..."
"Ďurko serus, len niečo narýchlo..."

Moja práca je založená na konflikte a som pri nej zodpovedný za moje rozhodnutia, ktorým klienti dôverujú. Vyberajú si ma nielen kvôli odborným, ale aj osobnostným predpokladom, ktoré ma pre nich robia výborným nástrojom na dosahovanie ich cieľov. Som spoľahlivý, nonšalantne praktický a v zdravej miere trúfalý človek, ktorý sofistikovane a dôvtipne reaguje na Vaše potreby.

Typovo som INTJ osobnosť, ktorá vzhľadom na svoju intuitívnu a plánovaciu črtu radšej pripraví a zrealizuje brilantný plán vo svojom odbore, než by sa zaoberala "nezaujímavými" rozptýleniami a emóciami.

Juraj Ferenčík podpis

advokát a konateľ

Právne zameranie

Dlhé roky sa zameriavam najmä na oblasť civilného práva,
s dôrazom na náhrady škody pri dopravných nehodách,
ale aj rodinné právo. To však nie je všetko.

Náhrady škody

Bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, nemajetkové ujmy

Viac

Rodinné právo

Rozvody, deti, starostlivosť, výživné, BSM manželov

Viac

Obchodné právo

Obchodné spoločnosti, zakladanie, zmeny, zrušenie, zmluvy.

Viac

Pracovné právo

Pracovné spory, zmluvy, výpovede, skončenia pracovného pomeru

Viac

Ochrana osobnosti

Urážky na cti, sloboda prejavu, GDPR, nemajetkové ujmy

Viac

Digitálne právo

Internetové právo, domény, eshopy, autorské práva, programy .

Viac

Je Váš prípad vhodný pre advokáta?
Zavolajte mi a dozviete sa.

Volajte 0908 950 260

advokát košice

Advokátska kancelária v Košiciach poskytujúca právne služby najmä v oblasti náhrady škody, rodinného práva, občianskeho práva, ale aj ďalších odvetví.


Kontakt